Tìm kiếm  
Thứ sáu, 22/05/15     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 22/05/15
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN430A321 ICN0005+
2BX732A320 PUS0110+
3VN101A321 SGN0600
4VJ621A320 SGN0635
5VN182A321 HAN0635
6VN1943 AT72 CXR0655
7BL591A320 SGN0705
8VJ623A320 SGN0715
9VN105A321 SGN0750
10VJ502A320 HAN0810
11VN160A321 HAN0810
12VN1955 AT72 DLI0815
13VJ625A320 SGN0825
14VJ504A320 HAN0835
15VJ504A320 HAN0835
16BL564A320 HAN0850
17VN162A321 HAN0900
18VJ506A320 HAN0905
19VJ627A320 SGN0905
20VN7113 A321 SGN0910
21VN1020 AT72 VII0915
22VN107A321 SGN0940
23VJ510A320 HAN1025
24MI631A320 SIN1025
25VN1670 AT72 HPH1040
26BL682A320 MFM1055
2700REPATC17 DNA1100
28VN109A321 SGN1110
29VN164A321 HAN1120
30VN1945 AT72 CXR1205
31VN113A321 SGN1210
32AK649A320 KUL1220
33VJ702A320 VCA1250
34VN1021 AT72 BMV1250
35VN166A321 HAN1320
36VJ724A320 HPH1320
37VN7121 A321 SGN1340
38VJ8313 A320 KWE1410
39VN1672 AT72 HPH1455
40VN121A321 SGN1620
41VN825AT72 REP1625
42VN168A321 HAN1640
43VJ522A320 HAN1650
44BL686A320 MFM1650
45VJ641A320 SGN1655
46VJ524A320 HAN1705
47VJ8168 A320 CTU1705
48VN560A321 XIY1710
49VJ643A320 SGN1710
50VN550A321 HGH1715
51VN117A321 SGN1715
52VN548A321 CAN1735
53VJ526A320 HAN1755
54UO1559 A320 HKG1800
55VJ528A320 HAN1805
56VN125A321 SGN1815
57VN546A321 CTU1820
58KA227A320 HKG1955
59VN129A321 SGN2000
60VJ530A320 HAN2045
61VJ649A320 SGN2045
62VN172A321 HAN2105
63VN131A321 SGN2110
64VN176A321 HAN2110
65VN174A321 HAN2120
66VJ651A320 SGN2135
67VJ651A320 SGN2135
68BL688A320 MFM2210
69BL599A321 SGN2215
70VJ653A320 SGN2225
71VN127A321 SGN2225
72VJ538A320 HAN2230
73VN178A321 HAN2235
74KE464A330-300 ICN2250
75NX875A320 MFM2250
76VJ534A320 HAN2310
77VJ534A320 HAN2310
Đang truy cập: 79 Tổng số: 2134926