Tìm kiếm  
Thứ bảy, 30/08/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 30/08/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN430A321-231ICN00:05
2VN101A321-231SGN06:25
3VN182A321-231HAN06:35
4VN105A321-231SGN07:00
5VN1670ATR 72-500HPH07:05
6VN1943A321-231CXR07:25
7BL591A320-32VSGN07:25
8VN103A321-231SGN07:55
9VN160A321-231HAN08:15
10VN107A321-231SGN09:05
11VN162A321-231HAN09:15
12VN1020ATR 72-500VII09:30
13KA221A320-200HKG09:50
14VN318A321-231NRT10:40
15BL564A320-32VHAN11:05
16VN109A321-231SGN11:05
17VN131A321-231SGN11:30
18VN164A321-131HAN11:30
19BL682A320-32VMFM11:45
20VN1901ATR 72-500PXU11:45
21VN113A321-231SGN12:05
22NX869A319-132MFM12:30
23VN1021ATR 72-500BMV13:20
24VN166A321-231HAN13:25
25BL593A321-231SGN13:30
26VN1955ATR 72-500DLI13:45
27VN7164A321-231HAN14:20
28BL599A320-32VSGN14:35
29VN7166A321-231HAN14:45
30VN117A321-231SGN14:50
31VN168A321-231HAN15:45
32VN121A321-231SGN15:45
33VN825ATR 72-500REP16:05
34VN7160A321-231HAN16:15
35VN178A321-231HAN16:25
36BL686A320-32VMFM17:05
37VN133A321-231SGN17:10
38VN125A321-231SGN17:30
39VN1672ATR 72-500HPH17:50
40BL595A320-32VSGN18:10
41VN172A321-231HAN18:25
42MI633B737-800SIN18:30
43VN7168A321-231HAN18:35
44BL566A320-32VHAN18:40
45VN129A321-231SGN19:40
46VN127A321-231SGN20:00
47VN7162A321-231HAN20:25
48VN7105A321-231SGN20:30
49VN174A321-231HAN20:35
50VN7103A321-231SGN21:25
51OZ756A321-200ICN22:30
52BL688A320-32VMFM22:35
53KE464A330-200ICN22:50
54BL597A320-32VSGN23:05
Đang truy cập: 89 Tổng số: 1429931