Tìm kiếm  
Thứ bảy, 02/08/14     TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU      DỊCH VỤ       TIN TỨC       TUYỂN DỤNG       KHÁCH HÀNG       TRANG NỘI BỘ        LIÊN HỆ      
 
 
   Lịch bay ngày 02/08/14
STTSố hiệuLoại MBNơi đếnGiờ đi
1VN430A321-231ICN00:05
2VN9422A321-231PUS01:10
3VN101A321-231SGN06:25
4VN182A321-231HAN06:35
5VN105A321-231SGN07:00
6VN1670ATR 72-500HPH07:05
7BL591A320-32VSGN07:15
8VN103A321-231SGN07:55
9VN160A321-231HAN08:15
10VN107A321-231SGN09:05
11VN162A321-231HAN09:15
12VN1020ATR 72-500VII09:30
13KA221A320-200HKG09:50
14VN109A321-231SGN10:15
15VN318A321-231NRT10:40
16BL564A320-32VHAN11:05
17BL560A320-32VHAN11:20
18VN164A321-131HAN11:30
19VN1955ATR 72-500DLI11:55
20VN1943A321-231CXR12:15
21VN113A321-231SGN12:15
22NX869A320-232MFM12:30
23VN1021ATR 72-500BMV13:20
24VN166A321-231HAN13:25
25BL593A321-231SGN13:30
26VN7127A321-231SGN14:15
27VN117A321-231SGN14:25
28BL599A320-32VSGN14:35
29VN1672ATR 72-500HPH14:45
30VN7113A321-231SGN14:50
31VN121A321-231SGN15:45
32VN168A321-231HAN15:45
33VN825ATR 72-500REP16:05
34VN7160A321-231HAN16:05
35VN7117A321-231SGN16:20
36BL686A320-32VMFM17:10
37VN125A321-231SGN17:50
38BL566A320-32VHAN18:10
39VN172A321-231HAN18:20
40MI633B737-800SIN18:30
41BL595A320-32VSGN18:30
42VN1901ATR 72-500PXU19:15
43VN129A321-231SGN19:40
44VN174A321-231HAN19:55
45VN127A321-231SGN20:00
46VN176A321-231HAN20:30
47OZ756A321-200ICN22:30
48KE464A330-200ICN22:50
Đang truy cập: 81 Tổng số: 1356513